Vrátenie dane z Nemecka príp. Rakúska

Pracujete v Nemecku alebo Rakúsku na nemeckú príp. rakúsku pracovnú zmluvu? Určite viete, že na konci roka máte nárok na vyžiadanie si vrátenia dane z príjmu z tejto krajiny. Radi Vám z tým pomôžeme. Výška vrátenia dane veľmi závisí od kvality vyplnenia formulára a dodania potrebných podkladov.
Veľmi radi Vám poskytneme informácie telefonicky príp. mailom. Zaručene najnižšie ceny za vybavenie.