Úradné preklady

Vyhotovíme Vám úradné preklady rôznych dokumentov za krátky čas a bezkonkurenčné ceny. Cena za normostranu je stanovená na 18,- Eur.

Nie sme platcami DPH.

Jedná sa o nasledujúce dokumenty:

  • výpis z registra trestov
  • diplomy
  • vysvedčenia
  • technické osvedčenia a preukazy
  • faktúry za dovezené vozidlá
  • rodné, úmrtné a sobášne listy