Rodinné prídavky a rodičovský príspevok z Nemecka a Rakúska

Ako zamestnanec rakúskej príp. nemeckej spoločnosti, kde pracujete na základe nemeckej príp. rakúskej pracovnej zmluvy, máte nárok na poberanie rodinných prídavkov príp. rodičovského príspevku z Nemecka príp. Rakúska. Výška rodinných prídavkov v Nemecku príp. Rakúsku činí cca 200,- Eur mesačne na jedno dieťa, výška rodičovského príspevku na jedno dieťa činí min. 300,- Eur mesačne v Nemecku a min. 400,- Eur mesačne v Rakúsku. Rodinné prídavky v Rakúsku sa vyplácajú 5 rokov spätne, rodičovský príspevok z Rakúska sa vypláca min. 360 a max. 851 dní a max. pol roka spätne od podania žiadosti. Rodinné prídavky ako aj rodičovský príspevok sa vypláca v Nemecku pol roka spätne. 

Preto neváhajte a kontaktujte nás a my Vám bezplatne pošleme mail s potrebnými informáciami ohľadom vybavenia ako aj predbežnej kalkulácie za vybavenie uvedených príspevkov. 

 

Tešíme sa na Vašu odozvu.