Preklady a tlmočenie nemeckého jazyka

Hlavnou pracovnou náplňou Agentúry Elliem sú preklady a tlmočenie nemeckého jazyka. Jej špecializáciou sú predovšetkým preklady rôznych právnych a ekonomických dokumentov, ako sú rôzne zmluvy, písomnosti, marketingové prezentácie atď..Od ostatných prekladateľov sa odlišujem predovšetkým tým, že obor "Právo a ekonomika" mám vyštudované, takže týmto prekladom rozumiem aj po odbornej stránke. Pri prekladoch dbám predovšetkým na vysokú kvalitu a odbornosť - viem, aký je dôležitý každý termín použitý v zmluve. Pri prekladoch používam najmodernejšie technológie a postupy. Taktiež oblasť ekonómie a ekonomiky je mi dôverne známa. 
Ďalšou špecializáciou sú technické preklady - preklady rôznych technických dokumentácii, návodov na obsluhu atď.