Úradné preklady

09.05.2015 19:24

Bezkonkurečná cena za úradné preklady - 18 Eur za normostranu. Nie sme platcami DPH. Jedná sa o nasledujúce dokumenty: výpis z registra trestov, diplomy, vysvedčenia, technické osvedčenia a preukazy, faktúry za dovezené vozidlá, rodné, úmrtné a sobášne listy atď..