Kontakt

Kancelária:

Agentúra Elliem

Veľká Okružná 45

010 01  Žilina

Tel.: 0904972480, 00421/904972480

E-mail: murarikovae@gmail.com

 

Poštová a fakturačná adresa:

Elena Muráriková, BA(Hons) - Agentúra Elliem

Lysica 303

013 05 Lysica

IČO: 46737707

DIČ: SK1079248181

zapísaná v OR: Okresný úrad Žilina, odbor živnostenský, číslo živnostenského registra: Č.OZP-I/2012/13892-2, č.živ.reg: 580-49799

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

číslo účtu: 2926877841/1100, SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK53 1100 0000 0029 2687 7841

Kontaktujte nás

V prípade, že máte záujem o preklady, tlmočenie alebo kurzy nemeckého jazyka, prosím kontaktujte nás: