Cenník

Preklady z/do jazyka Cena za NS v Eur
Nemeckého 10,-
Anglického 8,- až 17,-
Francúzskeho 10,- až 17,-
Talianského 10,- až 17,-
Poľského 10,- až 17,-
Rumunského 13,- až 17,-
Flámskeho 13,- až 17,-

 

Úradné preklady z/do jazyka Cena za NS v Eur
Nemeckého 18,-
Anglického 26,-
Francúzskeho 28,-
Talianského 28,-
Poľského 33,-

Nie sme platcami DPH. Ceny sú konečné.

Pri väčšom počte normostrán možná zľava na základe dohody.

Ceny za tlmočenie stanovené na základe dohody.