Cenník

Preklady z/do jazyka Cena za NS v Eur
Nemeckého 10,-
Anglického 8,- až 17,-
Francúzskeho 10,- až 17,-
Talianského 10,- až 17,-
Poľského 10,- až 17,-
Rumunského 13,- až 17,-
Flámskeho 13,- až 17,-

 

Úradné preklady z/do jazyka Cena za NS v Eur
Nemeckého 18,-
Anglického 26,-
Francúzskeho 28,-
Talianského 28,-
Poľského 33,-

 

Cena za tlmočenie, jazyková kombinácia slovenčina - nemčina, stanovená od 20,- Eur za hodinu tlmočenia. Ostatné cena za tlmočenie stanovené na základe dohody.

Nie sme platcami DPH. Ceny sú konečné.

Pri väčšom počte normostrán možná zľava na základe dohody.

 

Ostatné služby

Cena 

Rodinné prídavky

150,- Eur na 1 dieťa +  50,- Eur na každé ďalšie dieťa

Rodičovský príspevok

200,- Eur

Vrátenie dane

10% z vrátenej sumy

Formulár 106

30,- Eur

Ďalšie služby

podľa dohody