Víta Vás agentúra Elliem!

Agentúra Elliem s.r.o. vznikla v roku 2012.  Odvtedy prešla podstatnýn vývojom. Reprezentuje ju Elena Muráriková BA(Hons), majiteľka a konateľka firmy. Predmetom jej činnosti sú prekladateľské a tlmočnícke služby, úradné preklady zamerané predovšetkým na nemecký jazyk. Súčasťou jej činnosti je aj komplexné poradenstvo pre nemecký a rakúsky pracovný trh. Pomôžeme Vám vybaviť rodinné prídavky alebo rodičovský príspevok v Nemecku príp. v Rakúsku, vrátenie dane z Nemecka príp. Rakúska, formulár 106 pre účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti na Slovensku, pripoistenie rodinných príslušníkov v zahraničí atď.. Spoločnosť sa zameriava predovšetkým na preklady právnych a ekonomických dokumentov ako sú zmluvy, rôzne marketingové prezentácie atď.. Ďalšou špecializáciou sú technické preklady v oblasti automobilového priemyslu, strojárenského priemyslu, preklady rôznych technických dokumentácií atď..  Pri prekladoch využívame najmodernejšie technológie a postupy (prekladateľský program  SDL Trados 2017, Word Fast Pro, memoQ).
Taktiež Vám zabezpečíme úradné preklady rôznych dokumentov a listín ako sú napr.: register trestov, rôzne diplomy, vysvedčenia, technické osvedčenia a preukazy, faktúry za dovezené vozidlá, rodné, úmrtné, sobášne listy atď..
Veľký dôraz pri prekladoch sa kladie na odbornosť. Počas svojej existencie nadviazala agentúra spoluprácu s významnými spoločnosťami, ktoré podnikajú v rôznych oblastiach života.
Hlavnou víziou spoločnosti je čo najviac spokojných zákazníkov, kvalita, spoľahlivosť a serióznosť vo vzťahoch. 
Naše služby:
  • preklady a tlmočenie nemeckého jazyka - právne a ekonomické preklady, technické preklady  
  • úradné preklady rôznych dokumentov a listín - register trestov, diplomy, vysvedčenia, technické osvedčenia a preukazy vozidiel, faktúry za dovezené vozidlá, rodné, úmrtné a sobášne listy atď.
  • komplexné poradenstvo pre nemecký a rakúsky pracovný trh
  • pomôžeme Vám vybaviť rodinné prídavky príp. rodičovský príspevok v Nemecku príp. v Rakúsku
  • formulár 106 pre účely zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v domovskej krajine
  • pripoistenie rodinných príslušníkov v cudzine
  • vrátenie dane z Nemecka príp. Rakúska
 
V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás.